صفحه اصلی
معرفی سرکنسول
اطلاعیه ها
ملاقات سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور پارلمانی

در تاریخ 9/9/1398آقای رشنودی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل با آقای جبار یاور دیدار و پیرامون موضوعات مرتبط و منطقه ای بحث و تبادل نظر نمودند.
گالری تصاویر
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
رسانه ها

رسانه های حوزه منطقه کردستان عراق :

در حوزه رسانه ها در بخش های دولتی و غیر دولتی رسانه های زیادی بصورت نوشتاری و دیداری فعال هستند. تعداد روزنامه ، مجله ها و فصل نامه های منتشره در حال حاضر در منطقه کردستان عراق بیش از  190 شماره است. این تشریات وابسته به احزاب و شخصیت ها علمی و سیاسی و بخش های خصوصی بوده و امر اطلاع رسانی به بعهده دارند.

 تعداد شبکه های تلویزیون ماهواره و محلی        38 شبکه

ـ تعداد ایستگاه های رادیو در  منطقه کردستان     45 ایستگاه

 

شبکه های تلویزیونی ماهواره ای :

رديف

نام شبکه

محل پخش

 ارگان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

ماهواره کردستان

ماهواره گل کردستان

ماهواره الفیحاء

ماهواره السومریه

ماهواره فین

ماهواره جماورکردستان

ماهواره الحریه

ماهواره عشتار

ماهواره کورک

ماهواره knn

ماهواره پیام

ماهواره زاگروس

ماهواره نوروز

ماهواره کردسات

ماهواره فرات

ماهواره kmg

 سپیده

 

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

 

 

اربیل

اربیل

سلیمانیه

اربیل

اربیل

اربیل

سلیمانیه

سلیمانیه

 

 

حزب دمکرات کردستان

اتحاد میهنی کردستان

حکومت مرکزی

محلی

حزب سوسیال دمکرات

اتحاد میهنی کردستان

مسیحی

محلی

جنبش تغییر (گوران)

جماعت اسلامی کردستان

حزب دمکرات کردستان

حکومت منطقه کردستان

اتحاد میهنی کردستان

 

مجلس اعلی

احزاب اسلامی

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلویزیون های محلی دراقلیم کردستان :

 

 

شماره

نام تلفزیونها

محل پخش

وابستگی حزبی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Tv اتحاد اسلامی

Tvترکمانی

Tvآشوری

Tvترزین

Tvرزفان

Tvافین فیلم

Tvموسیقی کردی kmc

Tvسیما

Tvکردستان av

Tvآزادی

Tvنگا

Tvسیدی

Tvآرو

Tvچرا

Tvاصلاح ترکمانی

Tvسوسیالست

Tv گرمیان

Tv اتحاد اسلامی

Tvجماعت اسلامی

Tvاتحاد اسلامی

Tv حرکت اسلامی

Tv محافظین

Tvجماعت اسلامی گرمیان

Tv جماعت اسلام چمچمال

Tv جماعت اسلامی رانیه

Tv بیان

Tv حلبچه ورزشی

Tvآزادی

Tvپرورده

Tvخاک

Tvچاو (چشم)

Tv  هنا

Tvنوا موسیقی

Tv دهوک

Tv سالی

 Tvهریم (اقلیم)

tv cpa  

Tv قلات

 

 دهوک

 اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

رانیه

شهرزور

 

گرمیان

چمچمال

رانیه

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

 

 

 

دهوک

اربیل

اربیل

اربیل

اربیل

 

اتحاد اسلامی کردستان

حزب ترکمانی

حزب آشوری (مسیحی)

 

 

 

 

 

 

حزب شیوعی کردستان

محلی

 

محلی

محلی

حزب ترکمانی

حزب سوسیالست

 

اتحاد اسلامی

جماعت اسلامی

اتحاداسلامی

حرکت اسلامی

حزب محافطین

جماعت اسلامی

         " 

         "

         "

 

 
نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | جستجوي پيشرفته | ساعات كار اداري